Civilinė metrikacija

Sukurta 2020.04.14 / Atnaujinta 2021.05.06 10:54

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką privalo ją įtraukti į apskaitą. Įtraukus santuoką į apskaitą, išduodamas lietuviškas santuokos liudijimas.

Jei vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą. Įtraukus vaiko gimimą į apskaitą, išduodamas lietuviškas vaiko gimimo liudijimas.

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. išsituokę užsienio valstybių teismuose privalo ištuoką įtraukti į apskaitą. Įtraukus ištuoką į apskaitą, išduodamas lietuviškas ištuokos liudijimas.

Lietuvos Respublikos piliečiai po santuokos gali tik: pasilikti savo turimą pavardę, prie turimos pavardės pridėti sutuoktinio pavardę arba pakeisti pavardę į sutuoktinio.

Lietuvos Respublikos piliečio (net jei ir turi kitą pilietybę) sutuoktinės Lietuvos pilietės pavardė (kai keičiama arba pridedama prie turimos) gali būti registruojama tik moteriška galūne "-ė" arba  "-ienė".

Lietuvos Respublikos piliečių pavardės dokumentuose rašomos tik lietuviškomis raidėmis.

Dėl pakartotinių civilinės metrikacijos liudijimų išdavimo į konsulines įstaigas gali kreiptis tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Visi kiti asmenys turi kreiptis į civilines metrikacijos įstaigas.

Konsulinėse įstaigose pateikti dokumentai dėl civilinės metrikacijos nagrinėjami Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje.

Diplomatinės atstovybės gali priimti ir perduoti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse, prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus, kai jie pateikiami tiesiogiai, t. y. atvykus į diplomatinę atstovybę.

DĖMESIO:   

Civilinės metrikacijos skyriams prašymus įtraukti į apskaitą Lietuvoje užsienio valstybėse įregistruotus civilinės būklės aktus galite teikti tiesiogiai, registruotu paštu ar per kurjerį, taip pat internetu prisijungę prie Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemos MGVDIS. Šioje interneto svetainėje rasite ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigų, į kurias ketinate kreiptis, kontaktus bei informaciją apie paslaugas.

Prašymų, teikiamų civilinės metrikacijos įstaigoms registruotu paštu ar per kurjerį, pavyzdinės formos:

 

Užsienyje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje per ambasadą

 • Prašymas: tvarkingai užpildytas lietuviškais rašmenimis, turi pasirašyti vienas iš tėvų;
 • Turkijoje arba kitoje užsienio valstybėje išduotas gimimo įregistravimą patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimas, gimimo akto įrašas, forma A pagal Konvenciją*). Gimimą liudijantis dokumentas turi būti išverstas į lietuvių kalbą, išskyrus daugiakalbį išrašą (forma A) pagal Konvenciją;
 • Abiejų tėvų asmens tapatybės dokumentai;
 • Jei vaikas turi kitos valstybės pilietybę: vaiko užsienio valstybės pasas arba asmens tapatybės kortelė bei kitos valstybės  atitinkamos tarnybos išduotas dokumentas apie pilietybės įgijimą su pažyma (Apostille) ir vertimu į lietuvių kalbą;
 • Jeigu vaiko tėvai sudarė santuoką užsienio valstybėje ir jos neįregistravo Lietuvoje, t.y. neturi lietuviško santuokos liudijimo, reikia apskaityti santuoką, 
 • Konsulinis mokestis: mokama ambasadoje banko lustine kortele arba iš anksto pavedimu į ambasados sąskaitą banke, grynieji pinigai nėra priimami.

Užsienyje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje per ambasadą

 • Prašymas: tvarkingai užpildytas lietuviškais rašmenimis ir pasirašytas.
 • Turkijoje arba kitoje užsienio valstybėje išduotas santuokos įregistravimą patvirtinantis dokumentas (santuokos liudijimas, santuokos akto įrašas, forma B pagal Konvenciją*). Santuoką liudijantis dokumentas turi būti išverstas į lietuvių kalbą, išskyrus daugiakalbį išrašą (forma B) pagal Konvenciją
 • Sutuoktinių asmens tapatybės dokumentai
 • Ištuokos liudijimas (Lietuvos piliečiams - Lietuvoje išduotas ištuokos liudijimas net jei buvusi santuoka sudaryta užsienyje), jei vienas iš sutuoktinių yra išsituokęs arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys. Ne Lietuvoje išduoti dokumentai tvirtinami pažyma (Apostille) ir pateikiami kartu su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą;
 • Konsulinis mokestis: mokama ambasadoje banko lustine kortele arba iš anksto pavedimu į ambasados sąskaitą banke, grynieji pinigai nėra priimami.

Užsienyje sudarytos santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje per ambasadą

 • Prašymas tvarkingai užpildytas lietuviškais rašmenimis ir pasirašytas
 • Turkijoje arba kitoje užsienio valstybėje išduotas ištuokos įregistravimą patvirtinantis dokumentas (ištuokos liudijimas, ištuokos akto įrašas). Ištuokos liudijantis dokumentas turi būti išverstas į lietuvių kalbą
 • Sutuoktinių asmens tapatybės dokumentai;
 • Konsulinis mokestis: mokama ambasadoje banko lustine kortele arba iš anksto pavedimu į ambasados sąskaitą banke, grynieji pinigai nėra priimami.

Mirties apskaitymas per ambasadą

 • Prašymas tvarkingai užpildytas lietuviškais rašmenimis ir pasirašytas
 • Prašymą pateikiančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečiai - Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 • Velionio Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė (jei turėjo);
 • Turkijoje arba kitoje užsienio valstybėje išduotą mirties įregistravimą patvirtinantį dokumentą (mirties liudijimą, mirties akto įrašą, formą C pagal Konvenciją*). Mirtį liudijantis dokumentas turi būti išverstas į lietuvių kalbą, išskyrus daugiakalbį išrašą (forma C ) pagal Konvenciją;
 • Konsulinis mokestis: mokama ambasadoje banko lustine kortele arba iš anksto pavedimu į ambasados sąskaitą banke, grynieji pinigai nėra priimami.

Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas

 • Prašymas (gimimas, santuoka, ištuoka, mirtis): tvarkingai ir tiksliai užpildytas lietuviškais rašmenimis ir pasirašytas
 • Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė
 • Prarasto ar išduoto iki 1991 m. kovo 11 d. gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija (esant galimybei);
 • Konsulinis mokestis: mokama ambasadoje banko lustine kortele arba iš anksto pavedimu į ambasados sąskaitą banke, grynieji pinigai nėra priimami.

* 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis

Santuokų registravimas diplomatinėse atstovybėse

Santuokos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose registruojamos tik tarp Lietuvos Respublikos piliečių. Santuoka registruojama toje diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš susituokiančiųjų gyvenamoji vieta. Su prašymu įregistruoti santuoką norintieji susituokti pateikia savo galiojančius Lietuvos Respublikos pasus ir gimimo liudijimus. Esant ne pirmai santuokai, jei ankstesnės skyrybos nebuvo apskaitytos Lietuvoje, turi pateikti ir ištuokos liudijimus. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviem liudytojams. Informacija apie santuokos registravimą yra viešai skelbiama diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos interneto puslapyje ir skelbimų lentoje ne vėliau negu prieš dvi savaitės iki santuokos registravimo dienos. Skelbiami šie duomenys: pareiškėjų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos registravimo data ir laikas. Registruojant santuoka turi dalyvauti du pilnamečiai liudininkai. Už santuokos registravimą imamas konsulinis mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha