Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2020.04.14 / Atnaujinta 2021.11.12 09:33

Kas yra dokumentų legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille?

Dokumentų legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille yra dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos. Taigi, Turkijoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvoje, arba Lietuvoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Turkijoje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip.

 

Kur kreiptis dėl Turkijoje išduotų dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille

Turkijoje dokumentus pažyma Apostille tvirtinamos Kaymakamlık institucijos.  Kaymakamlık institucijų sąrašas pagal provincijas: https://www.icisleri.gov.tr/valilikler

 

Dėl Lietuvoje išduotų oficialių dokumentų patvirtinimo pažyma Apostille asmenys (Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai) gali kreiptis į:

  • Lietuvos Respublikos ambasadą Turkijoje
  • Lietuvos Respublikos notarus asmeniškai arba per kitus asmenis
    (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1385 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2016 m. sausio 18 d. dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) Lietuvoje atlieka notarai. URM Konsulinis departamentas tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka  tik dokumentams, gautiems iš Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų).

 

Kokius dokumentus reiktų pateikti dėl Lietuvos dokumentų legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille kreipiantis per Lietuvos ambasadą Turkijoje? 

Asmenys (Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai), pageidaujantys Lietuvos Respublikoje išduotą oficialių dokumentą patvirtinti pažyma Apostille arba legalizuoti, turi pateikti šiuos dokumentus:

Ambasadai pateikti dokumentai dėl Lietuvoje išduoto dokumento patvirtinimo konsuline pažyma Apostille yra perduodami Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. Tai gali užtrukti 1-1.5 mėnesio.

 

Dokumentų legalizavimas

Lietuvos ambasados Turkijoje konsuliniai pareigūnai gali legalizuoti Lietuvos Respublikoje išduotus oficialius dokumentus, kurie bus teikiami prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienyje išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo neprisijungusiose šalyse (prisijungusių šalių sąrašas). Antrą kartą toks dokumentas turės būti legalizuotas priimančiosios šalies diplomatinėje atstovybėje arba užsienio reikalų ministerijoje.

Lietuvos ambasados Turkijoje konsuliniai pareigūnai gali legalizuoti valstybių, kurios nėra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienyje išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo išduotus dokumentus, jeigu tie dokumentai bus teikiami Lietuvos Respublikoje ir yra legalizuoti tų valstybių diplomatinėse atstovybėse, reziduojančiose Turkijoje.

Nelegalizuojami ir pažyma Apostille netvirtinami yra šie dokumentai:

  • diplomatų ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai;
  • tiesiogiai su prekybos arba muitinės operacijomis susiję administraciniai dokumentai;
  • dokumentai su tarybine simbolika (šie dokumentai turi būti pakeisti į naujo pavyzdžio dokumentus arba jų pagrindu iš Lietuvos institucijų gaunamos atitinkamos pažymos);
  • dokumentai ir jų nuorašai, kurių kilmė - ne Lietuvos Respublika.

DĖMESIO:

Apostille tvirtinami tik po 1991-03-11 išduoti civilinės būklės liudijimai – gimimo, santuokos ir mirties. Jeigu civilinės būklės liudijimas yra išduotas iki 1991-03-11 (Lietuvos Tarybų Socialinės Respublikos dokumentai), reikia kartu kreiptis dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo.

Pagal teisinės pagalbos sutartis be papildomo tvirtinimo (legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille) Lietuvoje gali būti priimami oficialūs dokumentai išduoti: Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje, Moldovoje, Ukrainoje, Rusijoje. Lietuvoje išduotų oficialių dokumentų, kurie bus pateikiami šiose valstybėse, nereikia tvirtinti pažyma Apostille, jei to nereikalauja priimančioji įstaiga.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha