Laikinas pasas

Sukurta 2016.09.06 / Atnaujinta 2020.04.30 11:34

Laikinas pasas – asmens kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui, esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę, kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, jeigu turimas dokumentas:

 • buvo prarastas;
 • tapo netinkamas naudoti;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.

DĖMESIO:

Laikinas pasas neišduodamas užsienyje gimusiems vaikams, kurių gimimas dar nėra apskaitytas Lietuvoje ir kuriems dar nebuvo išduotas pasas arba asmens tapatybės kortelė. Tokiais atvejais reikia kreiptis dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo.

 

Laikino paso išdavimo tvarka

Dokumentai laikinam pasui gauti pateikiami asmeniškai atvykus į ambasadą.

Nepilnamečio asmens iki 16 metų dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui.

Kai pateikiami nepilnamečio asmens iki 1 metų dokumentai, jam dalyvauti neprivaloma.

 

Laikino paso išdavimo ir galiojimo terminai

Laikinas pasas išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.

Laikinas pasas galioja ne ilgiau kaip 1 metus.

Laikiną pasą pilietis privalo grąžinti konsulinei įstaigai arba migracijos tarnybai, jeigu:

 • atsiima naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą;
 • išnyksta priežastys, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas.

 

Dokumentai reikalingi išduoti laikiną pasą

Prašydamas išduoti laikiną pasą, pilietis konsulinei įstaigai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą išduoti Lietuvos Respublikos laikiną pasą (formos nėra, pildomas vietoje);
 • Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 • Atstovavimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kai dėl laikino paso išdavimui nepilnamečiui iki 16 metų kreipiasi jo teisėtas atstovas;
 • Piliečio amžių atitinkančią nuotrauką (reikalavimus nuotraukoms rasite čia)
 • Dokumentus arba paaiškinimą raštu, pagrindžiantį prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą
 • Pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą
 • Konsulinis mokestis: mokama ambasadoje banko lustine kortele arba iš anksto pavedimu į ambasados sąskaitą banke, grynieji pinigai nėra priimami.
 • Prašymas dėl dokumento siuntimo paštu (jei pageidaujama gauti dokumentą gauti paštu)

 

Laikino paso atsiėmimas

Laikinas pasas išduodamas piliečiui asmeniškai, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nurodė asmenį, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai tas asmuo, atsiimdamas laikiną pasą, pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai piliečiui išrašytą laikiną pasą gali atsiimti piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą.

Jeigu pilietis pageidauja, kad konsulinė įstaiga laikiną pasą atsiųstų registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, konsulinei įstaigai jis turi pateikti ir laisvos formos prašymą dėl laikino paso siuntimo. Jame turi būti nurodytas  adresas, kuriuo prašoma atsiųsti laikiną pasą, ir raštu patvirtinta, kad per 5 kalendorines dienas nuo laikino paso gavimo dienos pilietis rašytinį pranešimą apie laikino paso gavimą elektroniniu paštu, faksu ar paštu išsiųs konsulinei įstaigai. Laikino paso persiuntimo išlaidas apmoka pilietis.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha